Om IKT Indre Namdal IKS

 IKT Indre Namdal KS er et interkommunalt selskap som forvalter IKT-løsninger for sine eierkommuner.

Dette er IKT Indre Namdal IKS

IKT Indre Namdal IKS er et interkommunalt selskap i Indre Namdal som arbeider med å utvikle bruken av systemer for informasjons- og kommunikasjonsteknologi hos eierne. Selskapet har pr. dd. 4 ansatte med kontorsted i Røyrvik og Grong. Selskapet utfører tjenester for alle eierkommunen, både gjennom drift av fellesløsninger og enkeltvis mot kommuner med behov for støtte/fagkompetanse. Eierkommunen er de 5 kommunen i Indre Namdal.

Formål

Selskapet skal i samråd med eierne arbeide for å utvikle bruken av systemer for informasjons- og kommunikasjonsteknologi tjenester hos eierne. Selskapet skal på vegne av eierne være juridisk avtalepart overfor leverandører i den hensikt å oppnå rabatter og storkundefordeler. Selskapet skal utvikle egen kompetanse på bruken av felles applikasjoner, tilby eierne brukerstøtte og tilpasninger av valgte systemer og være en pådriver i bruken av EDB-løsninger. Selskapet skal være eiernes kontaktledd mot leverandørene ut fra at eierne tegner avtaler med selskapet om bruk av valgte applikasjoner. Selskapet skal være utviklingspart for eierne på de valgte tekniske løsninger.

Prosjekter og daglig drift

Fra oppstarten av IKT Indre Namdal IKS i 2003 var oppgavene til selskapet i stor grad knyttet til prosjekter for innføring av nye fellesløsninger for eierkommunene.

Innføring av ny løsninger er fortsatt en stor del av selskapets arbeidsoppgaver, men også drift og videreutvikling av eksisterende løsninger er i dag noe selskapet jobber daglig med.