Tilgjengelighetserklæring

I oktober 2022 lanserte Digdir en løsning for tilgjengelighetserklæring, som alle virksomheter i offentlig sektor plikter å ha på plass på sine nettsteder innen 1. februar 2023.

IKT Indre Namdal IKS er ansvarlig for denne nettsiden, og vi ønsker derfor at alle skal oppleve at nettsiden er brukervennlig. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å forbedre brukeropplevelsen, og benytter relevante standarder for tilgjengelighet.

Tilgjengelighetserklæring - IKT Indre Namdal IKS

Krav og retningslinjer

Retningslinjene for tilgang til webinnhold (WCAG) definerer krav for å forbedre tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Oversikt over gjeldende krav og regelverk for universell utforming av nettsider - uutilsynet.no

Kjente begrensninger og mangler

Selv om vi gjør vårt beste for at alt innhold på nettsiden skal være tilgjengelig, vet vi at det er noen mangler. Eksempler på dette kan være innhold i publiserte pdf dokumenter og formattering av bilder og illustrasjoner. Vi følger løpende opp tilbakemeldinger fra brukere, og fanger opp eventuelle feil ved oppdatering av innhold.

Gi oss tilbakemelding

Opplever du dom bruker av nettstedet at innholdet ikke fungerer som det skal, eller at språket er vanskelig å forstå? Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet!

Hvordan kan du gi oss tilbakemelding?

Nedenfor finner du et kontaktskjema hvor du kan sende oss din tilbakemelding.